POČETNA

KREATIVNA RADIONICA: LJEPOTA I SNAGA U MENI MIJENJAJU SVIJET OKO MENE

Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb  organizirali su kreativnu radionicu pod nazivom

 Ljepota i snaga u meni mijenjaju svijet oko mene

 Ova kreativna radionica je bila organizirana za  djevojčice u dobi od 12 do 15 godina, a pratila je temu  Europske godine protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, s ciljem osnaživanja djevojčica kroz usvajanje kreativnosti kao temeljnog principa sretnog i odgovornog života.

Kreativna radionica je održana 7. svibnja 2016. u Europskom domu Zagreb.