POČETNA

KREATIVNA MULTIMEDIJALNA RADIONICA ZA DJECU „SANJAM, PUTUJEM, OTKRIVAM (SVIJET OKO) SEBE…”

Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb povodom obilježavanja Dana Europe  održali smo dana 06. svibnja 2019. multimedijalnu kreativnu radionica za mlade srednjoškolskog uzrasta  pod nazivom

 

„ Sanjam, putujem (kroz prostor i vrijeme) , otkrivam (svijet oko ) sebe“

 

Na radionici kroz imaginarni susret sa (dosad ne)posjećenim mjestima diljem Europe/ svijeta istraživali smo:

  • bogatstvo kulturnog nasljeđa (kroz djela arhitekture, kiparstva, slikarstva, filmske i scenske umjetnosti nastale na izabranom prostoru);
  • kroz zamišljeni susret sa znamenitim ljudima (umjetnicima, znanstvenicima, državnicima…) koji su rođeni ili su živjeli na određenom prostoru promišljali smo načine na koji je taj prostor utjecao na njih i njihovo stvaralaštvo kao i trag koji su oni utisnuli u taj prostor;
  • načine na koji su korpus nematerijalne kulturne baštine i artefakti kulturnog naslijeđa organski vezani uz obilježja prirode određenog prostora;
  • intrigantne povijesne događaje ili cijelu povijesno kulturnu epohu i uzročno-posljedični odnos sa određenim prostorom.

Zamisao radionice bila je probuditi autentičnu i originalnu reakciju na multidimenzionalnu pojavnost nekog prostora (koji se otkriva kroz njegovu topografsku specifičnost, varijetet kulturnog nasljeđa , jezik, običaje, povijesna događanja, ljude… ) odnosno potaknuti na istraživanje dinamike i kvalitete odnosa sa određenim prostorom, a koji iz nekog razloga u određenom trenutku rezonira sa osobom. Kroz umjetničku viziju osvijestili smo pretpostavku da se svaki vanjski prostor zrcali u nama, a mi u svakom vanjskom prostoru.

Kroz virtualno putovanje Europom sudionici su uronili u višedimenzionalno tkanje misli, osjećaja, senzacija, ideja koje komunikacija sa određenim aspektom jednog prostora u nama budi i stvorili likovne radove koji su simbolizirali sve ono što je istraživanje vlastitog doživljaja određene pojave probudilo i aktiviralo, odnosno putem likovnog izražavanja ostaviti trag tog dinamičnog imaginarnog povezivanja sa određenim prostorom.

Cilj radionice je bio da sudionici prepoznaju Europu, ali i planet Zemlju kao svoju domovinu, da osnaže osjećaj osobne moći i odgovornosti za prostor, ljude i vrijeme u kojem žive te se identificiraju kao bitni čimbenici u koketiranju Europske/svjetske stvarnosti kroz svjesne i odgovorne izbore koji se temelje na razboritosti i suosjećanju te energičnim zalaganjem da se njihove odluke poštuju i uvažavaju prilikom donošenja bitnih odluka za sve građane Europe/ svijeta na svim instancama.

Voditeljica radionice bila će mr.sc. Dubravka Buntić, akademska slikarica.