POČETNA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA – TRIBINA SRIJEDOM- TRAVANJ

OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U TRAVNJU 2018.GOD.

KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE – PRAVNE OSOBE

 

Tribina srijedom

 U srijedu 11.04.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I  tribina na temu:

„POREZ PO ODBITKU“                   

Predavač: DOMAGOJ BAKRAN, mag.oec. urednik-savjetnik u časopisu RIF

U srijedu 18.04.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na temu:

„ PLAĆANJA U SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA (Obvezni „koraci“ za unos i korištenje podataka plaćanja i naplate)“

Predavač: MLADENKA KARAČIĆ, Ministarstvo financija

 

 U srijedu 25.04.2018. u 14 sati u Europskom domu, Jurišićeva 1/I   tribina na temu:

„IZRADA I DONOŠENJE POLITIKA ZA PROVEDBU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA I ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE“.

 Predavač: DARKO TEREK, Odvjetnik

 

Predsjednica Udruge RFD Zagreb

 

Dragica Kutnjak, dipl. oec.