POČETNA

EDUKACIJA – USPJEŠNO UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM

Za projekte financirane EU sredstvima, Europska Komisija zahtjeva uporabu metode Upravljanje projektnim ciklusom (UPC). UPC je jedinstvena metodologija kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a, pri čemu se slijedi logika cijelog projektnog ciklusa (od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa). Projekti koji su potencijalni korisnici sredstva iz EU fondova zahtijevaju primjenu određenih alata za olakšavanje i bolje snalaženje u procesu pripreme i provedbe projekata. Osnovni analitički proces koji se koristi kao podrška upravljanju EU projektima naziva se pristup logičke matrice. On omogućuje praćenje aktivnosti i rezultata koji se projektom žele postići. Pristupom logičke matrice utvrđuju se vanjski rizici i pretpostavke koje nisu u domeni projekta, a koji mogu utjecati na njegov uspjeh.

Cilj ovog seminara je pružiti nova znanja i vještine sudionicima, o planiranju i provedbi projekta, koje se temelje na Upravljanju projektnim ciklusom. Osim toga, sudionici ovog dvodnevnog seminara upoznat će i sa logičkom matricom, koja pruža informacije nužne za razumijevanje projekta te izradom proračuna projektnih troškova.

Radionicu će voditi iskusni predavači koji su među najboljim konzultantima iz područja EU fondova u Hrvatskoj.

Potencijalnim polaznicima na raspolaganju su tri termina te ukoliko želite prisustvovati edukaciji možete odabrati termin koji Vam najviše odgovara, ispuniti prijavnicu za odabrani datum te popunjenu prijavnicu poslati na broj faxa: 01 4813 956 ili na e-mail: lana.djurcevic@europe.hr

Seminar traje dva dana. Cijena iznosi 1.700,00 kn po polazniku. Broj polaznika je ograničen.

Termini seminara (klikom na datum seminara možete isprintati prijavnicu za edukaciju):

21.10.2013., 18.11.2013., 09.12.2013.

Program seminara – Uspješno upravljanje projektnim ciklusom 

Prilozi