POČETNA

EDUKACIJA – RAZVOJ I DIZAJNIRANJE PROJEKATA

Projektna ideja čini samu srž projekta jer se pomoću nje definira projekt koji, ukoliko želi konkurirati za sredstava iz EU fondova, mora imati jasan cilj i odgovarati potrebama ciljanih korisnika te se mora uklapati u natječaje koje raspisuje Europska komisija za dodjelu sredstava iz EU fondova. Kroz razvoj projektne ideje definiraju se ciljevi, aktivnosti te troškovi i resursi projekta.

Radionica je namijenjena svima koji žele usvojiti znanje i metodologiju za dizajniranje projektnih ideja.

Radionicu će voditi iskusni predavači koji su među najboljim konzultantima iz područja EU fondova u Hrvatskoj.

Potencijalnim polaznicima na raspolaganju su tri termina te ukoliko želite prisustvovati edukaciji možete odabrati termin koji Vam najviše odgovara, ispuniti prijavnicu za odabrani datum te popunjenu prijavnicu poslati na broj faxa: 01 4813 956 ili na e-mail: lana.djurcevic@europe.hr

Seminar traje jedan dana. Cijena iznosi 850,00 kn po polazniku. Broj polaznika je ograničen.

Termini seminara (klikom na datum seminara možete isprintati prijavnicu za edukaciju):

23.10.2013., 20.11.2013., 11.12.2013.

Program seminara – Razvoj i dizajniranje projekata

Prilozi