POČETNA

EDUKACIJA – OSNOVE USPJEŠNE PROVEDBE PROJEKTA

Cilj radionice je edukacijskim aktivnostima omogućiti polaznicima stjecanje znanja i vještina, tehnika i alata koji su potrebni za uspješno vođenje EU projekata, zahvaljujući kojima se maksimizira iskorištenost odobrenih sredstava. Spomenuta radionica za cilj ima putem praktičnog rada upoznati potencijalne voditelje sa najčešćim problemima koji se javljaju u provedbi projekata, ali i informirati ih na koji način ih izbjeći ili riješiti.

Radionica je namijenjena svima koji su u postupku pripreme projekata za europske natječaje ili su već aplicirali za sredstva, kao i za osobe koje se profesionalno žele baviti vođenjem EU projekata.

Radionicu će voditi iskusni predavači koji su među najboljim konzultantima iz područja EU fondova u Hrvatskoj.

Potencijalnim polaznicima na raspolaganju su dva termina te ukoliko želite prisustvovati edukaciji možete odabrati termin koji Vam najviše odgovara, ispuniti prijavnicu za odabrani datum te popunjenu prijavnicu poslati na broj faxa: 01 4813 956 ili na e-mail: lana.djurcevic@europe.hr

Termini seminara (klikom na datum seminara možete isprintati prijavnicu za edukaciju):

13.11.2013., 04.12.2013.

Program seminara – Osnove uspješne provedbe projekta

 

Prilozi