POČETNA

EU Internet nagrada 201020.1.2011.

Europska unija proglasila je 2010. godinu: Europskom godinom sprečavanja siromaštva i socijalne isključenosti. EU Internet nagrada 2010 www.eu-internet-award.de Ideja • Europska godina pomaže podići pažnju javnosti da socijalna isključivost postoji, te da utječe na one koji stradavaju od nje, kao i na razne aspekte siromaštva. Također ima namjeru poticati politiku i medije u smjeru povećane [...]

Europa u školi na Internetu

Međunarodno natjecanje Europa u školi na Internetu 2005/2006 Europe @t School – Internet Award Scheme www.europe-at school.org/en /internet_award/index.html Učenicima osnovnih i srednjih škola! Ako ste zainteresirani za komunikaciju putem Interneta, kooperaciju sa mladima u drugim europskim zemljama, rad na temama koje su zajedničke svim Europljanima, uspostavljanje mrežnog partnerstva sa školama, uključite se u natjecanje Europa [...]

NATJECANJE EUROPA U ŠKOLI 2008./2009

Europska unija proglasila je 2008. godinu Europskom godinom interkulturalnog dijaloga. Dijalog je zadatak za sve građane Europe kao zajednički program. Internetsko natjecanje „Europski dijalog“, provodi Centar za Europsku edukaciju, i element je aktivnosti Savezne Republike Njemačke koordinirane Ministarstvom obitelji, starijih, žena i mladeži i podupirano od strane Savezne vlade Republike Njemačke i Europske unije. Natjecanje [...]

INTERNETSKO NATJECANJE: EUROPSKI DIJALOG

Europska unija proglasila je 2008. godinu Europskom godinom interkulturalnog dijaloga. Dijalog je zadatak za sve građane Europe kao zajednički program. Internetsko natjecanje „Europski dijalog“, provodi Centar za Europsku edukaciju, i element je aktivnosti Savezne Republike Njemačke koordinirane Ministarstvom obitelji, starijih, žena i mladeži i podupirano od strane Savezne vlade Republike Njemačke i Europske unije. Natjecanje [...]