POČETNA

MNOGO JEZIKA, JEDNA OBITELJ19.1.2011.

Iako predana integraciji na europskoj razini, EU promiče jezične i kulturne raznolikosti svojih naroda. To čini promičući podučavanje i učenje njihovih jezika, uključujući manjinske i regionalne jezike. Europska unija u novom Akcijskom planu ističe ambiciozan cilj koji predviđa da se najveći mogući broj stanovnika Unije služi barem jednim jezikom uz materinji, a u idealnoj situaciji [...]

BOLJE JE U EUROPI

Građani Europske unije imaju dosad nezabilježene mogućnosti putovanja, rada i života u zemlji EU-a po svojem izboru. Mogu birati najjeftiniju robu i usluge. Njihova građanska i potrošačka prava zaštićena su zakonima EU-a na cijelom području Unije kao što bi bila u njihovim vlastitim zemljama. Sve je to posljedica stvaranja jedinstvenog tržišta unutar kojeg je moguće [...]

KAKO RADI EUROPSKA UNIJA – VAŠ VODIČ KROZ INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE

Europska unija (EU) nije savezna država kao što su to Sjedinjene Američke Države, niti je isključivo međuvladina organizacija kao što su to Ujedinjeni narodi. Europska unija je, zapravo, jedinstvena. Njezine države članice ostaju neovisne suverene nacije, no ujedinjuju svoj suverenitet – i tako postižu puno veću kolektivnu snagu i utjecaj. To znači donošenje zajedničkih odluka [...]

ISPRIČAT ĆU VAM TAJNU O OKOLIŠU

Priča o Tomu, koji je zaspao u svom omiljenom ormaru, a završio otkrivajući važne tajne, skupa sa svojom prijateljicom lisicom Lilom. Obrazovna knjižica namijenjena je djeci u dobi od 6 do 10 godina kako bi ih zainteresirala za zaštitu okoliša. Priloženi dokument: knjiga – ispricat cu vam tajnu o okolisu.pdf

EUROPA U 12 LEKCIJA

Koja je svrha Europske unije? Kada je i kako osnovana? Kako funkcionira? Što je dosad postigla za svoje građane i koji izazovi stoje pred njom danas? S obzirom na to da će uskoro, nakon proširenja, obuhvaćati 25 ili 30 zemalja, kakva je to promjena za EU? Može li se EU ravnopravno tržišno nadmetati s drugim [...]