POČETNA

Zabrana vožnje traktora više od tri sata na dan17.1.2011.

Istraživanja pokazuju da dugotrajno rukovanje strojevima može prouzročiti ozljede i bolesti. Svrha je Direktive o fizičkim agensima (vibracijama) poboljšati zdravlje i sigurnost radnika putem reguliranja najviše dopuštene razine njihova izlaganja kako bi se smanjile opasnosti kojima su izloženi na radnome mjestu. Pravila koja postavlja spomenuta direktiva neće se odnositi na poljoprivrednike sve do 2014. Dapače, [...]

Zabrana sadnje maslina i vinove loze

EU ne zabranjuje sadnju maslina i vinove loze, ali masline, maslinovo ulje i vino spadaju pod režim proizvodnih kvota EU. Budući da se na europskom tržištu pojavljuju viškovi poljoprivrednih proizvoda, za svaku državu određuju se proizvodne kvote poljoprivrednih proizvoda koji mogu bez carinskih ograničenja dolaziti na zajedničko tržište Unije.

Zabrana proizvodnje sira i vrhnja

Ne postoji zabrana proizvodnje sira i vrhnja u EU, ali ako se plasiraju na europsko tržište, moraju se primjenjivati stroži kriteriji proizvodnje, poput higijenskih uvjeta proizvodnje i testiranja životinja na zarazne bolesti. Također, na tržnicama moraju postojati hladnjaci ili prostorije s hlađenjem koje omogućuju čuvanje lako kvarljivih proizvoda.