POČETNA

JEF31.12.2011.

JEF (Mladi europski federalisti) nevladina je, transnacionalna i politička organizacija sa preko 30 000 članova u 30 europskih zemalja. Glavna ideja JEF-a jest ujedinjena i federalna Europa, bazirana na vrijednostima mira, demokracije te vladavine prava. Isto tako, JEF zagovara i podizanje svijesti o Europi te kreiranje stabilne platforme za debatu mladih europljana. Što se pak [...]