POČETNA

INFORMATIVNO DOGAĐANJE O STUDIRANJU U EUROPSKOJ UNIJI11.11.2013.

Europski dom Zagreb, Institut za razvoj obrazovanja i Dream Foundation  pozivaju učenike i studente na informativno događanje o mogućnostima studiranja u EU Europskim domom Zagreb, Institut za razvoj obrazovanja (IRO), u suradnji s Dream Foundation organizira Informativno događanje o novim mogućnostima za studiranje u Europi za učenike i studente nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju koje će se održati u četvrtak, 14. [...]

MEĐUNARODNI SEMINAR JEF-a Hrvatska i JEF-Europe ODRŽAN U BOLU26.10.2012.

Od 7. do 13. listopada Bol na Braču bio je mjestom susreta 36-ero mladih iz svih krajeva Europe (i izvan), članova i članica Mladih europskih federalista (JEF), kao i onih koje je seminaru privukla znatiželja i interes za temu. Tema seminara – pogled na (među)vjerske odnose i sekularnost u Europi iz federalističke perspektive – imala [...]

JEF31.12.2011.

JEF (Mladi europski federalisti) nevladina je, transnacionalna i politička organizacija sa preko 30 000 članova u 30 europskih zemalja. Glavna ideja JEF-a jest ujedinjena i federalna Europa, bazirana na vrijednostima mira, demokracije te vladavine prava. Isto tako, JEF zagovara i podizanje svijesti o Europi te kreiranje stabilne platforme za debatu mladih europljana. Što se pak [...]

EU Klub mladih17.1.2011.

EURO YOUTH CLUUB je nevladina organizacija mladih koja djeluje pri Europskom domu Zagreb. Osnovan je 1988. i danas broji oko stotinu članova: srednjoškolaca, studenata i mladih profesionalaca. Naš cilj je buđenje europske svijesti, razbijanje stereotipa i zastarjelih stavova, aktivno uključivanje mladeži u sve aspekte svakodnevnog života. Promoviranje europskih ideja te kulturna, politička i ekonomska integracija [...]

TRIBINA: MITO I KORUPCIJA U ZDRAVSTVU

Poštovani, čast nam je pozvati Vas na tribinu u suradnji Europskog kluba mladih- ogranaka za mlade Europskog doma Zagreb i Hrvatskom udrugom studenata medicine na temu “MITO I KORUPCIJA U ZDRAVSTVU”. Na tribini će sudjelovati: prof. dr.sc. Josip Kregar – dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gđa Nataša Škarićić – novinarka Slobodne Dalmacije i prof.dr.sc. Božidar Vrhovac, dr.med. – [...]